Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Historie obce

Zvonička

První zmínky o obci Krupá jsou ze 14.století. Kolem roku 1340 držel statek v Krupé zeman Štěpán. Ve 14. A 15. Století se zde střídají vladykové a po husitských válkách patřila ves zemanským rodinám. V roce 1543 byla koupena k záduší českobrodského špitálu, kde zůstala i po Ferdinandově konfiskaci v roce 1547. Teprve v roce 1623 přešla s ostatním jměním českobrodských k velkostatku černokosteleckému. Název obce se odvozuje od staročeského slova ženského rodu krupá, tzn. ves nebo hora. Přídavné jméno krupý bylo ve významu hrubý, veliký. Zřejmě vychází název z toho, že Krupá je na kopci, na jehož svazích se kdysi těžila měděná ruda a lámal kámen.
Krupá leží 3km od Kostelce nad Č.lesy po obou stranách silnice spojující Kostelec nad Č.lesy a Český Brod. Dnes má obec 345 obyvatel a patří k ní ještě Syneč a dvůr Chrást, který byl vrácen původním majitelům.
K památkám v obci patří pseudogotická zvonička z roku 1871, která byla v roce 2003 zcela zrenovována ak.sochařem A.Kozlovem, pomník padlým v 1.sv.válce z roku 1932, pod kterým je uložena skleněná láhev s dopisem a penězi z tehdejší doby a vodojem na návsi z roku 1936 o obsahu 220hl, do kterého byla přiváděna voda trkačem z pramenů na dolní Krupé .
Pomník na návsi
 
 
K nejvýznamnějším událostem v životě obce patří:
 
1871 – dokončena zvonička z šedožlutého pískovce s reliéfem kalicha
1902 – voda z pramenů je přiváděna trkačem do kašny na horní Krupou
1925 - vybudování rybníka na návsi , kam byl sveden přepad vody z kašny
1928 - začal v obci rozvod el. proudu.
1935 - mezi čp. 5 a 15 bylo vyvedeno potrubí z trkače a postavená kašna
1936 - po lesní reformě prodal J.J. princ František Josef z Lichtensteinů obci 80ha lesa a luk
1945 – byl zřízen v obci MNV
1947 – byly pod obec převedeny z k.ú.Kostelec nad Č.l. pozemky pod cestou u lesa
1948 - zaveden místní rozhlas
1954-1959 – je rozveden v obci vodovod
1958 – vzniká v obci JZD
1960 – je dokončena budova MNV
1964 – se k obci připojuje obec Svatbín
1966 – za obcí je dokončena výstavba kravína
1972 – na dolní Krupou se dělá kanalizace na dešťovou vodu
1973 – v obci se dělá veřejné osvětlení
1974 – opravuje se rybník a dělá se kanalizace na horní části obce
1982 – dokončuje se výstavba koupaliště
1984 – se buduje chodník při hl.silnici
1988 – je zprovozněn nový vodojem (AKNAGlobus 100cb.)
1989 – začíná výstavba nové prodejny v akci „ Z „
1990 – obec Svatbín se na svoji žádost připojuje ke Kostelci nad Č.lesy
1991 – ruší se prodejna smíšeného zboží a pohostinství(objekty se vrací pův.majitelům)
1992 – otvírá se prodejna v bývalé hospodě (Vágner)
1994 – obec kupuje bývalou prodejnu a předělává ji na hospodu
1995 – zavádějí se vodoměry a popelnice (svoz TDO)
1996 – končí provoz místní skládky v Borku
1997 – výměna vod. řadu a oprava cesty na dolní Krupou
1998 – rozvod telef.sítě v obci
1999 – výstavba dětského hřiště u bytovek
2002 – vybudování nové čerpací stanice u rybníka
2003 – obec přechází správou pod městský úřad Č.Brod
2005 – výměna vodovod. řadu na horní Krupé
2006 – výměna chodníků za zámkovou dlažbu
2007 – nový ÚP (schválen 2008)
2008 – dokončena výstavba sálu
2009 - dokončeno dětské hřiště u bytovek
2010 - dokončena úpravna vody (filtr na dusičnany)
2011-  září-schválena změna č. 1 ÚP Obec Krupá
2012 - nová fasáda vodárny na návsi
2013-  rekonstrukce zvoničky v Synči+ dětské hřiště Syneč
2015 - rekonstrukce návsi- nové obruby, pokládka asfaltu
         - oprava průtahu obcí sil. 108- protihlukový asfalt
         - rekonstrukce Budník
          -přesunutí pamětního křížku
2016- rekonstrukce prostor obecního úřadu
          - oprava vodovodu na dolní krupé
2017- rekonstrukce komunikace k lesu- odstranění panelů a                          položení nového asfaltového povrchu
         - vysazení lípy na nási
2018- oprava horního rybníka- položení geotextilie, instalace trysky              na čeření vody
         -obnova studánky
           - vysazení nového smrku na návsi
           -dokončení rekonstrukce OÚ
obnova studánky 2018