Obec Krupá
Obec Krupá,
okr. Kolín

Informace o výsledcích kontrol dle ustanovení§26 zák.č.255/2012 Sb., o kontrole

Obec Krupá provedla v roce 2021 pět kontrol. V rámci těchto kontrol nebyly zjištěny nedostatky.